MENU: 客戶列表 | 家務助理列表 | 個案工作列表

Page: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
客戶登記列表
客戶 No. 註冊日期 email/登入名稱 登入密碼 中文姓名 英文姓名 別名 聯絡電話 聯絡時間 管理員備註  
C-090800 修改資料 2009-06-27 angel12061234@yahoo.com.hk 169312 Ms. chan 60169312 / 10:00至11:00
C-090801 修改資料 2009-06-27 chan280509@c.com 358192 陳太 Mrs. chan 63358192 / 10:00至11:00
C-090802 修改資料 2009-06-27 lai120609@c.com 599029 Ms. lai 92599029 / 10:00至11:00
C-090803 修改資料 2009-06-27 wong110609@c.com 557591 Ms. wong 92557591 / 10:00至11:00
C-090804 修改資料 2009-06-28 newcake@yahoo.com 392506 Ms. tse 98392506 / 10:00至11:00
C-090805 修改資料 2009-06-28 law150609@c.com 521660 Mr. law 95521660 / 10:00至11:00
C-090806 修改資料 2009-06-28 sze160609@c.com 859411 Ms. sze 96859411 / 68488698 ms cheung 10:00至11:00
C-090807 修改資料 2009-06-28 kitty.yeung@hk.ey.com 222912 Ms. yeung 92222912 / 10:00至11:00
C-090808 修改資料 2009-06-28 tse0609@c.com 370409 Ms. tse 90370409 / 10:00至11:00
C-090809 修改資料 2009-06-28 toothftick@hotmail.com 656752 Mr. lam 96656752 / 95510791 10:00至11:00
C-090810 修改資料 2009-06-28 chan220609@c.com 887648 Ms. chan 92887648 / 10:00至11:00
C-090811 修改資料 2009-07-01 cheung0701@c.com 300421 Ms. cheung 60300421 / 10:00至11:00
C-090812 修改資料 2009-07-01 kevin.k.chu@gmail.com 878951 Mr. chu 66878951 / 10:00至11:00
C-090813 修改資料 2009-07-01 hon0629@c.com 696396 Ms. hon 93696396 / 10:00至11:00
C-090814 修改資料 2009-07-01 2kevin.k.chu@gmail.com 878951 Mr. chu 66878951 / 10:00至11:00
C-090815 修改資料 2009-07-04 TEST@TEST.COM 123456A 123 Mr. A 123456 / 10:00至11:00
C-090816 修改資料 2009-07-05 lisa@c.com 821087 外籍人士 Ms. lisa 96821087 / 10:00至11:00
C-090817 修改資料 2009-07-11 peony02@gmail.com 274914 Ms. pan 96274914 / 10:00至11:00
C-090818 修改資料 2009-07-13 kingoffatpig@hotmail.com 488299 Ms. kwok 60488299 / 10:00至11:00
C-090819 修改資料 2009-07-14 priscillachak@ntvigator.com 812171 Ms. chak 66812171 / 10:00至11:00
C-090820 修改資料 2009-07-19 unikid@ymail.com 34174300 黃小姐 Ms. Wong Qucilla 95150113 / 14:00至19:00
C-090821 修改資料 2009-07-21 chlo23hk@yahoo.com 890020 羅生 Mr. lo 97890020 / 10:00至11:00
C-090822 修改資料 2009-07-21 tinayytsang@yahoo.com.hk 037080 Ms. tsang 98037080 / 10:00至11:00
C-090823 修改資料 2009-07-22 meisuen69@yahoo.com.hk 364116 Ms. cheung 96364116 / 10:00至11:00
C-090824 修改資料 2009-07-22 kitty.summc@gmail.com 732797 Ms. sum 60732797 / 10:00至11:00
C-090825 修改資料 2009-07-23 jennychan1668@yahoo.com.hk 778277 Ms. chan 61778277 / 10:00至11:00
C-090826 修改資料 2009-07-24 sasachan49@yahoo.com.hk 7250186 陳嘉蓮 Ms. Chan Ka Lin Teresa 97617836 / 18:00至21:00
C-090827 修改資料 2009-07-26 suykc-123@yahoo.com.hk 101715 Ms. YUEN 91038412 / 25380051 19:00至21:00
C-090828 修改資料 2009-07-27 michelle27810066@yahoo.com.hk 355102 Ms. wong michelle 97355102 / 10:00至11:00
C-090829 修改資料 2009-07-29 mfwai0000@hotmail.com 820718 Mr. wu 63820718 / 10:00至11:00
C-090830 修改資料 2009-07-29 rachel@rst.hk 836822 鄭小姐 Ms. cheng 98836822 / 10:00至11:00
C-090831 修改資料 2009-07-29 hoiyanluk@yahoo.com.hk abc3def4 陸凱茵 Ms. luk hoi yan 91026238 / 15:00至17:00
C-090832 修改資料 2009-07-30 feifei.shum@gmail.com 025799 沈小姐 Ms. shum 98025799 / 10:00至11:00
C-090833 修改資料 2009-07-30 chusasa2003@yahoo.com.hk 484809 Ms. chu 90484809 / 10:00至11:00
C-090834 修改資料 2009-07-31 mil630@yahoo.com.hk 112358 葉太 Mrs. Ip 63384630 / 10:00至21:00
C-090835 修改資料 2009-08-01 you84924@yahoo.com.hk 006620 Ms. man 69006620 / 10:00至11:00
C-090836 修改資料 2009-08-03 irenewskwok@hotmail.com 295967 Ms. kwok 93295967 / 61281272(郭生) 10:00至11:00
C-090837 修改資料 2009-08-03 bin.huang@hkrugby.com 090952 Mr. wong 62090952 / 10:00至11:00
C-090838 修改資料 2009-08-03 ivychuiyy@gmail.com 811014 Ms. chui 66811014 / 98487773 hasam 10:00至11:00
C-090839 修改資料 2009-08-04 carlcheuk@yahoo.com.hk 701218 Mr. cheuk 97701218 / 10:00至11:00
C-090840 修改資料 2009-08-04 elainebb0319@yahoo.com.hk 390115 Ms. chui 98390115 / 10:00至11:00
C-090841 修改資料 2009-08-05 anitacylee@yahoo.com.hk 739636 Ms. lee 62739636 / 10:00至11:00
C-090842 修改資料 2009-08-06 stephanie@zuru-inc.com 226223 Ms. chan 97226223 / 10:00至11:00
C-090843 修改資料 2009-08-06 lpy_mrshung@yahoo.com 760691 Mrs. hung 91760691 / 10:00至11:00
C-090844 修改資料 2009-08-06 chubonnie@netvigator.com pipi0824 朱雅瑩 Ms. Chu Nga Ying Bonnie 60218070 / 10:00至11:00
C-090845 修改資料 2009-08-06 cws19822005@yahoo.com.hk 62339776 Ms. so 66893406 / 14:00至21:00
C-090846 修改資料 2009-08-08 miumiuvvv@yahoo.com.hk 653323 Ms. cheng 96653323 / 10:00至11:00
C-090847 修改資料 2009-08-08 joejoe1130@hotmail.com 200690 Ms. choi 98200690 / 10:00至11:00
C-090848 修改資料 2009-08-08 adaymwong@pccwdl.com 282866 Ms. wong 90282866 / 28809955 10:00至11:00
C-090849 修改資料 2009-08-08 liusammi@hotmail.com 924730 Ms. liu 90924730 / 10:00至11:00
C-090850 修改資料 2009-08-10 kamancarcar@yahoo.com.hk 19850509 方嘉敏 Ms. Carmen Fong Carmen 92202262 / 19:00至21:00
C-090851 修改資料 2009-08-10 paulapareja2000@yahoo.com.hk 19690828 Tang Ms. Paula 67701387 / 18:00至21:00
C-090852 修改資料 2009-08-11 kmso122@yahoo.com.hk 338866 Mr. kmso kmso 66312989 / 10:00至11:00
C-090853 修改資料 2009-08-11 wonghaulek@yahoo.com.hk 457573 Ms. wong 93457573 / 10:00至11:00
C-090854 修改資料 2009-08-11 idaccy@hotmail.com 92900621 張靜儀 Ms. cheung ching yee 91703664 / 12:00至17:00
C-090855 修改資料 2009-08-12 lamoiwai@yahoo.com.hk 389812 Ms. lam 91389812 / 10:00至11:00
C-090856 修改資料 2009-08-12 kkngkenneth@yahoo.com.hk 123456 吳國勤 Ms. Kenneth Ng 90950511 / 10:00至11:00
C-090857 修改資料 2009-08-12 anita.lam@cityu.edu.hk 488087 Ms. lam 94588087 / 10:00至11:00
C-090858 修改資料 2009-08-12 kenson_yee@yahoo.com 188647 Mr. Yu 90188647 / 10:00至11:00
C-090859 修改資料 2009-08-13 kingyee@netvigator.com 81099878 張景儀 Ms. cheung King Yee 81099878 / 10:00至11:00
C-090860 修改資料 2009-08-14 1867waquad@sinaman.com 443300 Mr. tang 62443300 / 10:00至11:00
C-090861 修改資料 2009-08-14 dermescrystalyeung@yahoo.com.hk 765485 Ms. yeung 97765485 / 10:00至11:00
C-090862 修改資料 2009-08-15 limim_lu@sina.com niaiwo Ms. limin 67187586 / 10:00至12:00
C-090863 修改資料 2009-08-15 lampatrina@yahoo.com.hk 616000 Ms. lam 98616000 / 10:00至11:00
C-090864 修改資料 2009-08-15 chingching428@yahoo.com.hk 149126 Ms. yeung 61149126 / 10:00至11:00
C-090865 修改資料 2009-08-16 waynechiuhk@yahoo.com.hk 259509 Mr. chiu 92259509 / 10:00至11:00
C-090866 修改資料 2009-08-17 corrina0816@yahoo.com.hk 97533370 鄭家妍 Ms. Cheng Ka Yin 97533370 / 13:00至14:00
C-090867 修改資料 2009-08-17 crystalchengpc1820@yahoo.com.hk 270188 Mrs. lam 64270188 / 10:00至11:00
C-090868 修改資料 2009-08-18 vicky_yu_1979@yahoo.com.hk 052279 Yin Wai Yin Ms. Yu Wai Yin Vicky 60102223 / 10:00至11:00
C-090869 修改資料 2009-08-18 sandytse119@yahoo.com.hk 12091209 謝佩欣 Ms. Tse Pui Yan Sandy 97593878 / 27627640 16:00至17:00
C-090870 修改資料 2009-08-18 kwanlo52035@yahoo.com.hk(Jimshung) 00112171 洪杰盛 Mr. HUNG KIT SHING 67732035 / 12:00至21:00
C-090871 修改資料 2009-08-18 fat_0525@yahoo.com 095525 Mr. siu 93095525 / 10:00至11:00
C-090872 修改資料 2009-08-19 waterterri@yahoo.com.hk 596113 Ms. chan 95596113 / 10:00至11:00
C-090873 修改資料 2009-08-20 denischeung@ymail.com 12345678 張先生 Mr. Denis Cheung 98000550 / 10:00至11:00
C-090874 修改資料 2009-08-20 serpuikin@hotmail.com password Ser Pui Kin Mr. Ser Pui Kin 96592117 / 10:00至11:00
C-090875 修改資料 2009-08-20 sojessie@gmail.com sojessie 湛致歡 Ms. Jessie Charm 90450557 / 12:00至14:00
C-090876 修改資料 2009-08-21 edwardcloh@yahoo.com.hk 901476 Mr. lok 90901476 / 10:00至11:00
C-090877 修改資料 2009-08-21 daphnelee1822@sinagirl.com 533392 Ms. lee 91533392 / 10:00至11:00
C-090878 修改資料 2009-08-21 popohappy315@yahoo.com.hk 183414 Ms. ng 93183414 / 10:00至11:00
C-090879 修改資料 2009-08-23 officelady_central@yahoo.com.hk lemontea Ms. Chung 96594014 / 10:00至21:00

chung.queenie@yahoo.com.hk
C-090880 修改資料 2009-08-24 xenialam@live.hk 123456 Ms. Lam 63233260 / 11:00至12:00
C-090881 修改資料 2009-08-24 peonchu@yahoo.com.hk 838064 Ms. chu 90838064 / 10:00至11:00
C-090882 修改資料 2009-08-24 helenbb_811@hotmail.com 221810 Ms. tang 62221810 / 97701396 10:00至11:00
C-090883 修改資料 2009-08-24 siukitching@yahoo.com.hk 190316 馬太 Mrs. ma 91290316 / 91909486 馬生 10:00至11:00
C-090884 修改資料 2009-08-25 Angelalai_0021@yahoo.com.hk 19890612 黎淑芳 Ms. lai suk fong angela 35645223 / 10:00至11:00
C-090885 修改資料 2009-08-25 kattsemh@yahoo.com.hk 017415 Mrs. ho 91017415 / 10:00至11:00
C-090886 修改資料 2009-08-25 amychu22@yahoo.com.hk 125585 Ms. chu 90125585 / 10:00至11:00
C-090887 修改資料 2009-08-26 hoyeeyan2005@yahoo.com.hk 671126 何小姐 Ms. yanice ho yanice 61548552 / 10:00至21:00
C-090888 修改資料 2009-08-26 christylpy@hotmail.com 702888 梁祟 Ms. Christy Leung 98413332 / 14:00至21:00
C-090889 修改資料 2009-08-26 mandy.li@bocigroup.com 330983 Ms. li 60330983 / 10:00至11:00
C-090890 修改資料 2009-08-26 cct8tony@yahoo.com.hk 20041028 張志濤 Mr. Cheung Chi To 93195993 / 98433594 10:00至18:00
C-090891 修改資料 2009-08-26 meisze_yip@yahoo.com.hk fd9866 Ms. Yip 94103360 / 10:00至11:00
C-090892 修改資料 2009-08-27 tine1226@hotmail.com 315315 Wong Mrs. Heung Ying Christine 93831563 / 13:00至14:00
C-090893 修改資料 2009-08-27 chan090828@client.com 966525 Mr. chan 64966525 / 10:00至11:00
C-090894 修改資料 2009-08-28 hellomisssiu@sinagirl.com misssiu 蕭佩筠 Ms. siu pui kwan 90503290 / 10:00至21:00
C-090895 修改資料 2009-08-28 dj7459@yahoo.com.hk 547788 Mr. CHAN 63547788 / 10:00至11:00
C-090896 修改資料 2009-08-28 karenlai1230@yahoo.com.hk 758883 Mrs. HUNG 62758883 / 10:00至11:00
C-090897 修改資料 2009-08-28 shuki_0802@yahoo.com.hk 002764 Ms. CHAN 97002764 / 10:00至11:00
C-090898 修改資料 2009-08-29 chung.michelle@yahoo.com.hk milmil Michelle Chung Ms. Michelle Chung 81022020 / 12:00至18:00
C-090899 修改資料 2009-08-29 kimmy05102000@yahoo.com.hk 20030719 戴瓊寶 Ms. Tai King Po 陳太 97550085 / 93829210 10:00至15:00
C-090900 修改資料 2009-08-30 maggiell88@hotmail.com 899153 黎太 Ms. Mrs Lai 63081338 / 10:00至11:00
C-090901 修改資料 2009-08-30 sam1988_wu@hotmail.com 811235 Mr. Ng 66811235 / 10:00至11:00
C-090902 修改資料 2009-08-31 siu_bb_laputa@hotmail.com 242225 Ms. LUK 60242225 / 10:00至11:00
C-090903 修改資料 2009-08-31 jack@33will.com 825206 Mr. LAM 97825206 / 29765111 10:00至11:00
C-090904 修改資料 2009-09-01 patling2809@yahoo.com.hk hoiling00 阮凱寧 Ms. Yuen Hoiling 李太 95559915 / 10:00至19:00
C-090905 修改資料 2009-09-01 anmaryc@yahoo.com.hk 198726 Ms. chik 98198726 / 10:00至11:00
C-090906 修改資料 2009-09-01 michelletsai68@hotmail.com crystal 蔡小姐 Ms. Michelle 97330608 / 10:00至21:00
C-090907 修改資料 2009-09-02 jsbebe2004@yahoo.com.hk 322131 Ms. CHU 64322131 / 10:00至11:00
C-090908 修改資料 2009-09-02 kk_kksfamily@ymail.com 326982 Ms. kwok 69326982 / 10:00至11:00
C-090909 修改資料 2009-09-02 tino@singwui.com 555325 徐生 Mr. TSUI 92555325 / 10:00至11:00
C-090910 修改資料 2009-09-02 bettyckm@netvigator.com 737522 張小姐 Ms. cheung 62737522 / 10:00至11:00
C-090911 修改資料 2009-09-02 kwoksui@hotmail.com kufamily 王幗萃 Ms. Kathy Wong Kathy 90203246 / 10:00至12:00
C-090912 修改資料 2009-09-02 raymond6778@yahoo.com.hk 311758 鄧生 Mr. TANG 61311758 / 92742728 10:00至11:00
C-090913 修改資料 2009-09-03 janettse2006@yahoo.com.hk 667607 Ms. TSE 94667607 / 10:00至11:00
C-090914 修改資料 2009-09-03 sarah0422000@yahoo.com.hk 380928 Ms. NG 93380928 / 25529680 10:00至11:00
C-090915 修改資料 2009-09-03 archichichi@gmail.com 232372 Mr. WONG 92232372 / 60963908 10:00至11:00
C-090916 修改資料 2009-09-03 kit_sin008@yahoo.com.hk 5502301 sin Ms. kamen mandy 53733925 / 18:00至21:00
C-090917 修改資料 2009-09-04 ester_chow@hotmail.com 779616 Ms. chow 60779616 / 10:00至11:00
C-090918 修改資料 2009-09-05 yyjoycemail@yahoo.com.hk 753809 Ms. CHOI 28753809 / 10:00至11:00
C-090919 修改資料 2009-09-07 phoebe319319@yahoo.com.hk 875541 Ms. CHOW 97875541 / 10:00至11:00
C-090920 修改資料 2009-09-07 cws_karry@hotmail.com 567890 江嘉儀 Mrs. karry kong 97588042 / 10:00至11:00
C-090921 修改資料 2009-09-07 daisywulau@hotmail.com g8066352 家務助理 Ms. Daisy Wu 91738016 / 13:00至21:00
C-090922 修改資料 2009-09-08 pc10845@yahoo.com.hk 003660 Mr. CHOI 98003660 / 10:00至11:00
C-090923 修改資料 2009-09-08 jasekong@yahoo.com.hk 10271973 Ms. Jase Kong 93722280 / 10:00至18:00
C-090924 修改資料 2009-09-08 estellaloo@netvigator.com 761588 Ms. LO 91761588 / 10:00至11:00
C-090925 修改資料 2009-09-08 omegafat@yahoo.com.hk 543501 Ms. CHAN 96543501 / 10:00至11:00
C-090926 修改資料 2009-09-10 saufuntsang@hotmail.com 127535 曾小姐 Ms. Alice Tsang 60310276 / 18:00至19:00
C-090927 修改資料 2009-09-10 christy211@gmail.com 914211 梁詩韻 Mrs. leung sze wan christy 62552585 / 10:00至11:00
C-090928 修改資料 2009-09-10 lindayhm@gmail.com 893856 余小姐 Ms. YU 51893856 / 10:00至11:00
C-090929 修改資料 2009-09-10 vicky.l.lo@gmail.com 769006 盧小姐 Ms. LO 98769006 / 10:00至11:00
C-090930 修改資料 2009-09-11 tsingyi2000@yahoo.com.hk 123456 Ms. Ling Wong 68932071 / 94570139 15:00至18:00
C-090931 修改資料 2009-09-11 jielan@msn.com 722364 Ms. LAU 67722364 / 10:00至11:00
C-090932 修改資料 2009-09-11 emily19821982@yahoo.com.hk 387522 陳小姐 Ms. CHAN 63387522 / 10:00至11:00
C-090933 修改資料 2009-09-11 anniechan124@yahoo.com 710712 陳家欣 Mrs. chan ka yan annie 67084930 / 28777182 13:00至16:00
C-090934 修改資料 2009-09-11 yoyol17@yahoo.com.hk 909395 羅小姐 Ms. LAW 94909395 / 10:00至11:00
C-090935 修改資料 2009-09-13 kelly725@ymail.com 123456 張潔琳 Ms. kelly cheung Lam 64463966 / 22579173 13:00至16:00
C-090936 修改資料 2009-09-14 mei_yeecc@hotmail.com 5201314r Ms. chau ting mai may 92538982 / 12:00至15:00
C-090937 修改資料 2009-09-14 joeyt9000@yahoo.com.hk 405102 侯太 Mrs. HAU 27657922 / 97405102 10:00至11:00
C-090938 修改資料 2009-09-14 vicky826gogo@yahoo.com.hk vicky826 Ms. Lam Vicky 81038232 / 10:00至11:00
C-090939 修改資料 2009-09-14 moniquecho@hotmail.com momo0428 曹韻 Ms. Monique Cho 96811543 / 14:00至21:00
C-090940 修改資料 2009-09-14 angel.xiaoyan@mail.com 20030424 刘晓燕 Mrs. LIU XIAOYAN Angel 63752742 / 65305688 15:00至21:00
C-090941 修改資料 2009-09-15 tasty_cheng@yahoo.com.hk 10251124 鄭瑩瑩 Ms. cheng ying ying destiny 62200861 / 12:00至17:00
C-090942 修改資料 2009-09-15 hinying@ymail.com asdfgh 鄭慶佩 Ms. Chang Hing Pui May F 60230085 / 10:00至20:00
C-090943 修改資料 2009-09-15 tungcy@gmail.com 90540303 董靜而 Ms. Amy Tung Amy 90540303 / 10:00至18:00
C-090944 修改資料 2009-09-15 antoniachan@sinagirl.com 819190 陳小姐 Ms. CHAN 26378799 / 66819190 10:00至11:00
C-090945 修改資料 2009-09-15 newnew87118@yahoo.com.hk 115228 陳小姐 Ms. CHAN 60115228 / 10:00至11:00
C-090946 修改資料 2009-09-16 alee1101@yahoo.com alee1101 李敏華 Ms. Lee Man Wah Alice 92341646 / 11:00至12:00
C-090947 修改資料 2009-09-16 natalie_hon@hotmail.com 654321 康小姐 Ms. HON 97796932 / 10:00至17:00
C-090948 修改資料 2009-09-16 timtimtim1314@yahoo.com.hk 861314 陳寶娟 Mrs. chan po kuen AMY 62230442 / 10:00至11:00
C-090949 修改資料 2009-09-16 yss607@yahoo.com.hk 146821 葉小姐 Ms. YIP 60146821 / 10:00至11:00
Page: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748